انواع مختلف طراحی داخلی

طراحی داخلی انواع مختلفی دارد که لزوماً محدود به فضاهای مسکونی نبوده بلکه شامل انواعی دیگری چون طراحی تجاری (بازرگانی)، طراحی قابل دسترس و طراحی سبز (منطبق بر اصول زیست محیطی) نیز می‌باشد.

→اطلاعات بیشتر

فوویسم

فوويسم سبكي است كه از سال 1905 آغاز شد و چهار سال دوام داشت. پيشرو این جنبش هنری ماتیس (Henri Matisse) بود. فوویسم کلمه ای فرانسوی به معنای وحشی گرایی است.

→اطلاعات بیشتر

پست امپرسیونیسم

پست امپرسیونیسم در قرن نوزدهم به وجود آمد. در این سبک، بیشتر تصویر اشیا بی جان و مناظر طبیعی کشیده می‌شود. پست امپرسیونیست‌ها دوست دارند، در نقاشی‌های خود از رنگ‌ها وسایه‌های فراوان استفاده کنند.

→اطلاعات بیشتر

طراحی معاصر چیست؟

سبک معاصر، مجموعه‌ای از سبک‌های به وجود آمده در نیمه دوم قرن بیستم است. در سبک معاصر از اشکالی با خطوط نازک و گرد، المان‌های خنثی، رنگ‌های برجسته و خطوط و اشکال ساده استفاده می‌شود.

→اطلاعات بیشتر

رئالیسم

رئالیسم، سبک هنری است که در آن اشیا همان گونه که در دنیای واقعی به نظر می‌رسند، نشان داده می‌شوند. این سبک در قرن هجدهم به‌وجود آمد، اما در اواسط قرن نوزدهم، به اوج خود رسید. بیشتر رئالیست‌ها، فرانسو

→اطلاعات بیشتر

اکسپرسیونیسم

سبک اکسپرسیونیسم، اعتراضی به رئالیسم (واقع گرایی) و هنر آکادمیک بود. اکسپرسیونیسم عمدتاً تحت تأثیر جریانات نمادین و رسای هنری اواخر قرن نوزدهم میلادی قرار داشت.

→اطلاعات بیشتر

کوبیسم - حجم گرایی

در نقاشی‌های کوبیسم، هنرمند برای نشان دادن آنچه که در ذهن پرورانده و قصد کشیدن آن را دارد از اشکال و طرح‌های هندسی استفاده می‌کند و این نقاشی‌ها چندان واقعی بنظر نمی‌رسند.

→اطلاعات بیشتر